Tanker om verdens tilstand


Jeg er overbevist om at der er en løsning på verdens kaotiske tilstand som også foregår i verden lige nu.

Også løsninger for det enkelte menneskes problemer. For Gud er intet nemlig umuligt!

Når vi går til Gud (vores FAR) som jo har skabt os – så vil Han hjælpe os med alt, som vi ber Ham om, selvfølgelig! … fordi Han elsker os, når vi vil være hans børn.  Han er som kunstneren der glæder sig over et vellykket kunstværk, og hvor meget så ikke os, som Han har skabt i sit billede. Gud er jo den største kunstner, som gjorde mennesket levende, ved at blæse sin egen livsånde ind i det.
Kun hos Gud kan vi finde ægte fred, kærlighed, tryghed og glæde. Og fred på Jorden bliver der først, når Herren Jesus Kristus kommer tilbage til Jorden, som Gud og KONGEN over hele skaberværket i Universet.

Men allerede nu kan vi møde Gud og leve hver dag sammen med Jesus, og Gud vores Far, i deres vidunderlige nærvær, ved Helligånden. Jesus gjorde det muligt ved at besejre døden på Golgata.

Golgatha

JESUS TALER PROFETISK i ‘Jesus Kalder’ af Sarah Young.

JEG, UNIVERSETS SKABER, er med dig og for dig . Hvad mere har du brug for? Når du føler en slags mangel, er det fordi du ikke forbinder dig med Mig – eller på et dybt plan.

JEG tilbyder dig liv i overflod – din del er at stole på Mig, og nægte at bekymre dig om noget. Det vil Jeg lære dig.

Jeg ønsker du skal vide hvor sikker du kan være i Mit nærvær. Dette er et faktum, helt uafhængigt af dine følelser. Sammen med Mig, er du på vej til Himlen – og intet kan hindre dig i at nå det. Der vil du se Mig ansigt til ansigt, – og din glæde vil overstige enhver jordisk standard. Selv nu er du aldrig skilt fra Mig, selv om du må se Mig gennem troens øjne. Jeg vil være med dig til Tidens ende og det fortsætter i al evighed.

Selv om Mit nærvær er et garanteret løfte, så forandre det nødvendigvis ikke dine følelser. Når du glemmer, at Jeg er med dig, så kan du opleve ensomhed eller frygt. Det er gennem bevidstheden om Mit nærvær, at fred fordriver negative følelser. Praktiser disciplinen at gå bevidst med Mig gennem hver dag.

1. Korinter 13:12 Salme 29:11

KOM TIL MIG når du har ondt, og Jeg vil lette din smerte, fysisk som psykisk, (for Jeg tog din smerte og sygdom og død på mig, på korset).

Kom til Mig når du er glad, og Jeg vil dele glæden med dig – og mangfoldiggøre den mange gange. Jeg er alt du har brug for, og lige når du har brug for det. Dine dybeste længsler finder kun deres tilfredsstillelse hos Mig.

Hver gang noget vælter dine planer eller ønsker, så brug det som en påmindelse om at kommunikere med Mig om det. Denne praksis har flere fordele. Den første er indlysende: At tale med Mig velsigner dig og styrker vores forhold. En anden fordel er at skuffelser, istedet for at få dig ned, – bliver forvandlet til anledninger for noget godt. Det vil også gøre det muligt at være glad (sammen med Mig), midt i modgang.

GÅ FREDFYLDT MED MIG gennem denne dag. Du spekulerer på hvordan du skal klare alt det der bliver forventet af dig. Et skridt af gangen. I stedet for at mentalt at øve dig i hvordan du skal gøre dette og hint, så koncentrer dig om Mit nærvær – (ved at kalde på Mig og takke Mig for at Jeg vil og kan hjælpe dig med alt) – og så tage det næste skridt.

Jo mere krævende din dag er, des mere hjælp kan du forvente af Mig. Dette er en trænings-mulighed, – for Jeg skabte dig til dyb afhængighed af Mig, din Skaber, Hyrde, kongernes Konge. Udfordrende tider vækker dig og forstærker din bevidshed om, at du behøver Min hjælp.

Når du ikke ved hvad du skal gøre, så vent mens Jeg åbner døren for dig. Stol på at Jeg ved, hvad jeg gør – og vær klar til at følge Min ledelse. Jeg giver dig styrke, og Jeg velsigner dig med fred.

2. Mosebog 33:14   5. Mosebog 33:25   Hebræerbrevet 13:20- 21   Salme 29:11