Min billedkunst-verden


Mine billeder illustrerer min livshistorie

Igennem 39 år har jeg i keramiske glasurmalerier, skulpturelle stentøjsrelieffer, samt i store og mindre oliemalerier, udtrykt min vej til Gud, i kristendommen.

I en svær tid i mit liv, for en del år siden, blev det vigtigt for mig at finde ud af meningen med livet. Jeg nåede frem til den konklusion, at når alt nu er skabt så fuldkomment – naturen, dyrene og mennesket – må livet jo af Gud, være tænkt og skabt som fuldkomment, – til harmoni, kærlighed, glæde og fred, sammen med Ham.

Jeg tænkte om det var muligt, når vi nu faktisk har forvildet os så langt væk fra Guds grundtanke og idé, at komme tilbage til Ham og til Hans oprindelige gode mening med sit skaberværk? Der er så meget splid, vold, frygt, utryghed og fremmedgjorthed på jorden…
Kort fortalt, så spurgte jeg Gud hvad Han ville sige til det!

Han svarede ved at vise mig et Syn på himlens skyer.
Jeg så bla. En Kongernes Konge omgivet af engle. læs mere her

Synet gentog sig igen og igen i den følgende tid. Jeg begyndte at tegne skitser over det jeg så. Jeg blev klar over, at KONGEN var kongernes Konge, Herren Jesus Kristus, og at det betød, at Han ville komme tilbage til Jorden, – som Gud.

På det tidspunkt vidste jeg ikke, at det jeg så, faktisk står beskrevet i Biblen, (Mattæus kap. 24 og Johannes Åbenbaring 1:7.) Der står der  om Jesu Genkomst i skyerne, som kongernes KONGE. Da dét gik op for mig, blev den viden min redning og genoprettelse. Og ved at lære Jesus mere Åndeligt (personligt) at kende – ved Guds HelligÅnd i hans Ord i Bibelen og gennem den profetiske tale, som nedenstående tekst er et dejligt eksempel på.

I dag er jeg helt fri af psykiske sygdomme og misbrug, og er med til at hjælpe psykiske syge og stofmisbrugere. Jeg ved nu, at det jeg så, bliver vores redning her på jorden.

HERREN JESUS KRISTUS taler opmuntrende ord i ‘Jesus Kalder’ (af Sarah Young):

“JEG ER DEN EVIGE GUD, DET EVIGE – JEG ER. Det har Jeg altid været, og vil altid være. I Mit nærvær oplever du kærlighed og Lys, fred og glæde. Når du er Min, er Jeg Åndeligt intimt tillidsfuldt og fortroligt involveret i alle dine øjeblikke . Jeg træner dig til at være bevidst om Mig, – hele tiden! Din opgave er at samarbejde med Mig i denne træningsproces. Stol på Mig midt i en rodet dag. Din indre ro – din fred i Mit nærvær – behøver ikke blive forstyrret af hvad der sker rundt om dig. Selv om du lever i denne foreløbige verden, så er dit indre væsen rodfæstet og grundfæstet i Mig i Evigheden.

Søg Mit ansigt, og Jeg vil dele Mit sind og tanker og væsen  med dig, og åbne dine øjne, så du ser tingene fra Mit perspektiv. Vær ikke bekymret i dit hjerte og vær ikke bange. Freden Jeg giver dig, er nok for dig. Jeg har taget bolig i dig, (hvis du ønsker det) –  Jeg er centrum af dit inderste væsen. Dit sind og tanker løber i forskellige retninger – fra dette hellige centrum, fra tid til anden. Bliv ikke bedrøvet og opgivende over din manglende evne til at forblive fokuseret på Mig. Få dine tanker stille og roligt tilbage til Mig, når de går på en ikke god vandring. Den hurtigste måde at omdirigere dit sind til Mig, er ved at hviske Mit navn – Jesus.

Jeg er nærmere end du vover at tro – tættere end luften du indånder. Hvis Mine børn bare kunne genkende Mit kærlige nærvær, – så ville de aldrig igen føle sig ensomme. Mit nærvær berører dit inderste væsen i din ånd og sjæl. Mine børn har intet at frygte, for Jeg, Jesus, har renset dem i Mit blod og klædt dem i Min Retfærdighed.

Du er velsignet sammen med Mig. Når Jeg lever i dig, så lad Mig også leve gennem dig – og lad Min kærlighed og Lys skinne i mørket.

BRUG TID MED MIG af ren og skær fornøjelse over at være i Mit selskab. Jeg kan oplyse de kedeligste grå dage. Jeg kan tilføje gnist til de daglige rutiner. Du skal gentage så mange opgaver dag efter dag – denne monotomi kan sløve din tankegang, indtil dit sind kører i frigear. Et sind der er ufokuseret er sårbart for verdens negative påvirkninger, som stammer fra Djævelen, – som udøver en nedadrettet kraft på dine tanker og følelser. I takt med at dine tanker nedbrydes / forurenes, bliver du mere konfus og retningsløs. Det bedste middel er at fokusere dit sind på Mig – din stadige og evige Ven.

Selv den mest forvirrede dag, åbner sig for dig, når du går skridt for skridt med Mig, din Skaber, frelser og Gud. Mit nærvær går med dig, hvor end du går hen – og sørger for Lys på din sti. Jeg skabte dig til at have fællesskab med Mig, ansigt til ansigt, og denne gensidighed styrker din ånd og sjæl.

Et sådant fællesskab giver dig små glimt af hvad der venter dig i Himlen i Mit KongeRige, hvor alle barrierer mellem dig og Min herlighed vil være væk. Denne meditative tid med Mig, velsigner dig dobbelt – du oplever Mit nærvær her og nu, – og du bliver forfrisket i håbet om Himlen, hvor du vil se og kende Mig i en overvældende nu ubeskrivelig, ja ekstatisk glæde.”

Salme 4: 6-8 Johs. Åbenbaring 21: 23 Salme 63: 7-8 Salme 119: 105 Johannes Evangeliet 16: 33 + 14: 27

2. Mosebog 3:14   1.Korinterbrev 3:16 Salme 25:14-15  Salme 139:1-4 Efeserbrevet 2:13 Salme 105:4  2.Korinterbrev 5:21