Synet og visionen


Midt i en meget svær periode i mit liv, hvor jeg på et tidspunkt var kommet til den konklusion, at den eneste udvej var at tage mit eget liv, prøvede jeg at tale til Gud. Jeg spurgte Ham om han fandtes?

Han svarede mig ved at give mig nogle Syn på himlen.

Det var virkelig nogle meget underlige og usædvanlige ting der begyndte at ske, som jeg aldrig havde oplevet før! Jeg blev både meget bange og dybt facineret af det jeg så.

Jeg kunne se at der var liv deroppe på den store himmel. Jeg så engle, men også væmmelige onde grinende dæmoniske ansigter og en lille pige der græd. Det var i kæmpestore formater, som det jo er på himmelhvælvingen  over os.

En dag så jeg at bagved solen, stod der en mægtig og strålende vidunderlig konge.
Han var der hver dag. Jeg begyndte at forstå at det kun kunne være Jesus Kristus, og at det måtte betyde at Jesus ville vende tilbage til Jorden. Og ja, som kongernes Konge og Gud, fik jeg senere bekræftet.
Jesus Kristus vil overtage al magten over hele Universet, i Himlen og på Jorden. Den kærligheds-magt gav Gud sin enbårne Søn.

Jeg vidste ikke dengang, at det jeg så, står beskrevet i Biblen
(Matt. 24 og Johs Åbn. 1 vers 7):
”Se, i skyerne kommer Han, Jesus Kristus, og alles øjne skal se Ham”.

Da jeg senere læste i Bibelen, hvad jeg havde set, blev jeg ubeskrivelig glad og overvældet, fordi det blev bekræftet, at det var rigtigt, det jeg havde set og opfattet. Jeg oplevede det meget  stærkt, at blive betroet budskabet om Jesus Genkomst. At Jesus vil komme i Gud sin Fars Herlighed, sammen med alle Guds Engle – og hente alle dem, der længes efter at være sammen med Herren Jesus og Gud-Faderen for evigt og altid.

Jeg ved nu at Jesus i egen Person er ”Livet selv”. Han var som Guds Søn, og derfor også Gud, med til at skabe alt liv, sammen med GudFaderen og Gud-Helligånden. På den anden side er Døden, som i virkeligheden er Satan, Djævelen.
Døden/Djævelen, måtte bøje sig for Herren Jesus Kristus, Livet selv. Og Herren Jesus Kristus OPSTOD fra Døden – og gjorde det dermed også muligt for os – at få evigt liv,  hos Gud.

Fordi Jesus på korset, tog vores skyld og straf og død på sig, kan vi nu frit komme til Gud vores Skaber og Far, rensede og rene i Jesus`s blod, i troen på Jesus’ stedfortrædende død. Han er Forsoneren og Mellemmanden mellem Gud og menneskene. Gud er Fuldkommen Hellig og Ren. Men, når Kristus går foran os som vores frelser, Herre og Gud, kan vi komme til Gud, vores Far.

Med al den fred og kærlighed vi allerede nu kan modtage fra Gud, kan vi elske Gud og andre mennesker og os selv. Og med forventning – glæde os til den dag, hvor der ikke mere findes noget ondt, sygdom eller død. Det er den dag, hvor Jesus kommer tilbage til Jorden, som kongernes KONGE.
Da skal vi se Gud, synligt,  – ansigt til ansigt.

Der er 3 primære budskaber i mine malerier:

  1. Frelsen i Gud-Herren Jesus Kristus.
  2. Genopbyggelsen som et menneske, som ønsker at tilhøre Jesus Kristus og leve på den måde (med Guds hjælp) det må kræve, at Gud nu er ens Far).
  3. Og Jesu Genkomst.

JESUS TALER PROFETISK i ‘Jesus Kalder’ af Sarah Young.

JER ER HIMLENS OG JORDENS SKABER – Herre over alt der er til, og alt der vil bliver til. Selv om Jeg er umådelig stor, så har Jeg valgt at bo i dig, og fylde dig med Mit gennemtrængende nærvær.  Kun i den Åndelige sfære kunne det lade sig gøre, at en så ubegrænset, kan leve i en så lille bitte. Lad dig henrykke og blive glædeligt forundret over Min Ånds kærlige Kraft og herlighed i dig!

Skønt HelligÅnden er ubegrænset, så er Han skabt til at være din hjælper. Han er altid klar til at tilbyde dig assistance. Alt du behøver, er at bede Ham om den.

Når stien foran dig ser ud til at være let og ligefrem, kan du fristes til at `gå alene` – istedet for at stole på Mig. Det er der, du er i største fare for at snuble og gå forkert på afveje. (Johs 14:16-17 + 16:7 Zakarias 4:6)

Jeg vil gerne have , at det går op for dig, hvor tryg du kan være. Selv om du snubler på vej gennem livet, – så vil Jeg aldrig slippe din hånd.

Når du ved, at din fremtid, sammen med Mig, (på Hjemvejen til Himlen), er helt sikker, – så kan det få dig til at leve helt tryg og sprudlende, i dag. Jeg har forberedt denne dag for dig, med den ømmeste omsorg for dig og detaljen.

I stedet for at gå igang med dagen som en blank side, du er nødt til at udfylde – så prøv at leve den i en åben tilstand, hvor du spejder efter alt, hvad Jeg gør. Det lyder let, men det kræver et dybt niveau af tillid – der er basseret på visheden om, at Min vej er fuldkommen. (Salme 37:23-24  Salme 18: 1-31)

Jeg elsker dig med en evig kærlighed, som strømmer ud fra dybet af Evigheden. Jeg kender dig fra før du blev født. Tænk på dette enestående kærlighedsmysterium der omslutter dig fra – før du blev født til efter graven.

Det moderne menneske har mistet Evighedens perspektiv. For ikke at tænke på dødens åbne gab, så involvere det sig i endeløse aktiviteter og fornøjelser. Den praksis at være stille i Mit nærvær, – er en næsten glemt kunst, og dog er det i selve stilheden, at Jeg sætter dig istand at opleve Min evige kærlighed. Du har brug for visheden om Min kærlighed til dig, for at kunne ride stormen af. I tider med svære prøvelser, kan selv den bedste teologi svigte dig, – hvis den ikke er ledsaget af erfaringens kendskab og kundskab om Mig. Den endegyldige beskyttelse mod at synke i livets storme, er at invie tid til at udvikle dit venskab med Mig. (Jeramias 31:3  Klagesangene 22-26)