Psykiatri og tro


Det er selvfølgelig rigtig godt vi har psykologien og psykiatrien. Men, – jeg oplever mere at Gud selv giver den indre psykiske lægedom, – som er mere virkningsfuldt, og skaber orden, fred, kærlighed og harmoni i ånd, sjæl (sindet) og legemet. Også der, hvor psykologien ikke kan gøre mere for mennesker.

Gud, som selv har skabt os, véd selvfølgelg også hvordan Han kan helbrede os, – ved at gribe ind i et menneskes liv – gøre det helt og lægt, (også fra barndommens traumatiske oplevelser), som ellers ikke er menneskeligt muligt.
Det var det Gud gjorde for mig, og som gjorde mig mere og mere rask, stabil og “normal”. Jeg lærte at leve i et tæt nærvær og fællesskab med GudFaderen, Herren Jesus Kristus og GudHelligÅnden, ved at lære Guds Ord i Bibelen at kende, og igennem bøn og taksigelse og lovprisning af Gud. Jeg måtte igennem en stor proces – øve mig i at skifte de negative frygttanker ud med Guds gode og kærlige  trygge Ord, i Bibelen. Ord som hjælper og gør mig helt tryg er f. eks: Guds fuldkomne kærlighed i os, får al frygt til at forsvinde –  Jesus er mit skjold og mit værn og min Tilflugt, så når jeg flygter ind i hans trygge favn, kan intet ondt nå mig. (Før flygtede jeg ind i stoffer og andre ting). – Det er ikke længere mig der lever, men Kristus der lever i mig. – Jeg vil være glad for min magtesløshed, for dér kan Kristi Kraft, (HelligÅnden), virke helt i mig. – Han virker i mig at ville og at kunne gøre det, som Han vil jeg skal gøre, for Jesus er min Herre frelser, Gud og min bedste Ven. – Han leder mig ad hans rette veje, og holder mig fast i sin hånd og Han vil aldrig slippe mig eller forlade mig. – Når jeg bliver i kærligheden, så bliver Gud i mig. –  Når jeg holder mig nær til Gud, så holder Han sig nær til mig.

Min fred giver Jeg jer, siger Jesus, en fred som overgår al menneskelig forstand, for Jeg véd I har mange trængsler og problemer. – osv. i Guds gode og opbyggende ord

Det var også fantatisk, og for mig en helt uundværligt hjælp, at få Bønnesproget i Tungetalen, som HelligÅnden giver – hvor vores ånd bringes i forbindelse og kontakt med Guds Ånd, i samme øjeblik man bruger det. (Det kan sammenlignes med et telefonopkald, – men hvor linien aldrig er optaget.) Tungetalen virker også som et meget stærkt og effektivt Åndeligt “våben”, mod Satans dæmoners onde nedbrydende indflydelse og angreb i tanker og  følelser. Jesus Kristus gav os jo autoritet, magt og myndighed over hele Satans dæmoniske åndehær, i Jesus`s eget mægtige Navn.

Jesus Kristus er Livet selv, i egen Person, – som Skaberen af alt liv og også som Frelseren fra døden, – tilbage til `det evige liv` hos Gud-Faderen.

2- oktober 2013 Bælte 099

Jeg brugte Bønnesproget når jeg følte angst, menneskefrygt eller mærkede ensomheden. Også når jeg havde depressioner eller var manisk, urolig eller havde tvangstanker og selvmordstanker, – eller bare almindelige negative tanker om mig selv eller andre.

Når jeg beder Gud om tilgivelse og beder Ham om mere kærlighed fra Ham, gør jeg, vi det rigtige og vigtigste, – for kærligheden er alt det godes opfyldelse, som Gud kun kan virke igennem, fordi Gud er Kærlighed, dens skaber og ophav.

Jeg tror det er meget vigtigt for alle – og specielt for psykisk sårbare, syge, at vide
at der er en god mening med livet, – og at alt det onde og døden, en dag helt forsvinder. At det ender med at der en dag KUN findes Kærligheden i det evige Liv med Gud, og imellem alle mennesker. Jeg brænder for at give det videre, som gjorde mig rask, – til dem der vil høre det, tage imod det og Ham.

Jeg ville gerne at bevidstheden om troen og livet med Gud,  måtte regnes med som vigtige faktorer til psykisk helbredelse, – og blive føjet naturligt til psykologien og psykiatrien. Det ser jeg som yderst vigtigt, til menneskets helhed, for at komme helt i ballance. Vi må have alle tre dele med som vi som mennesker består af, – ånden, sjælen (psyken) og legemet.

Det er livsnødvendigt at vide at ”historien” ender godt, – at Gud har kærlig omsorgsfuld kontrol med hele sit skaberværk – verden, Universet, og over hvert enkelt menneskes liv. Det eneste vi kan gøre, er at sige JA TAK til Gud – til Jesus, at Han, Guds Søn var villig til at forlige os med GudFaderen, da Jesus tog al vores skyld, smerte, straf og død på sig selv, på korset – i vores sted.

JESUS TALER PROFETISK i `Jesus Kalder` af Sarah Young:

JEG HAR ELSKET DIG (og alle) med en evig kærlighed. Før Tidens begyndelse kendte Jeg dig. I årevis svømmede du rundt i `meningsløshedens` hav, – på jagt efter kærlighed, i længsel efter håb.  I al den tid ledte Jeg efter dig, og Jeg havde ondt af længsel efter at favne dig i Mine medfølende arme.

Da tiden var inde, åbenbarede Jeg mig for dig. Jeg løftede dig op af desperationens hav, – og satte dig på sikker grund. Til tider følte du dig nøgen – afsløret af Mit nærværs åbenbarings Lys. Jeg svøbte Min retfærdigheds kåbe om dig. Jeg sang en kærligheds sang for dig, hvis begyndelse og slutning er dækket af evigheden.

JEG indgød mening i dit sind og harmoni i dit hjerte. Sammen vil vi drage andre ud af mørket og ind i Mit forunderlige Lys. (Jeramias 31:3 Esajas 61:10 1. Peter 2:9)

DU HAR BRUG FOR MIG HVERT ØJEBLIK. Din bevidshed om dit stadige behov for Mig, er din største styrke og er en forbindelse til Mit nærvær.  Men der er fælder, som du må vogte dig for: Selvmedlidenhed, selvoptagethed og opgivenhed. Din utilstrækkelighed stiller dig overfor et stadigt valg – dyb afhængighed af Mig – eller fortvivlelse. Den tomhed du føler i dit indre, vil enten blive fyldt med problemer eller Mit fredfyldte kærlige trygge nærvær. Gør Mig central i din bevidsthed ved at bede uden ophør i HelligÅnden – enkle korte bønner, der strømmer ud af nuet i dagligdagens hændelser. Brug Mit navn rigeligt, til at minde dig om Mit nærvær. Bliv ved med at bede, (tale trygt med Mig om alt) – og du skal få hjælp af Mig, så din glæde bliver fuldkommen. (1. Tessaloniker 5:17 Johs. evg. 16:24)

SID STILLE MED MIG og lad al din frygt og dine bekymringer komme op til overfladen af din bevidsthed. Dér, i Lyset af Mit nærvær, forsvinder de. Fokuser hele dit væsen på Mit levende nærvær. Jeg er ganske sikkert med dig. hele tiden og altid, og omslutter dig med Min kærlighed og fred. Når du slapper af i Mit nærvær, så former Jeg dit sind og renser dit hjerte. Jeg genskaber dig til den Jeg designede dig til at være.

Når du går fra stilheden med Mig, – ud i dagens aktiviteter, så ophør ikke med at være opmærksom på MIG. Hvis noget bekymrer dig, så tal med Mig om det. Hvis det keder dig, det du gør, så fyld tiden med bøn og taknemmelig lovprisning af Mig. Når nogen irriterer dig, så lad ikke dine tanker dvæle ved den persons fejl. Skub stille dit sind tilbage til Mig og bed om Min kærlighed til den person (og dig selv). Hvert øjeblik er dyrebart, hvis du holder fokus på Mig. Hvilken som helst dag kan blive en god dag, fordi Mit nærvær gennemsyrer al tid.

Salme 89: 15-16 . Johannes Brev 3:19- 20  (+ kapitel 3 og 4.)  Judas vers 24-25  Esajas 41: 10- 13 

BAD DIG I DEN LUXUS at være fuldt ud forstået og betingelsesløst elsket. Vov at se dig selv, som Jeg ser dig: Strålende i Min Retfærdighed, ved renselsen i Mit blod. Jeg ser dig som den Jeg skabte dig til at være i virkeligheden, – som du vil være helt, når Himlen bliver dit Hjem.

Det er Mit liv i dig, (når du lukker mig ind), som forandre dig til herlighed. Glæd dig i dette underfulde mirakel! Tak Mig hele tiden for Min Ånds overvældende gave i dig, for det er en måde du kan komme og være Mig inderligt nær.

Prøv at være afhængig af HelligÅndens hjælp, når du går gennem denne dag og hver dag. (Bare begynd at tale helt almindeligt til Ham.) Tag korte pauser i løbet af dagen, så du kan konsultere den Hellige i dig. Han vil ikke tvinge dig til at gøre hvad han siger, men Han vil lede dig i takt med at du giver Ham plads i dit liv. Gå ad denne vidunderlige vej som Han leder dig til, i samarbejde med Mig, ved Min HelligÅnd.

Salme 34:5  2. Korinter 5:21 2. Korinter 3:18 Galaterne 5:25